Η ομάδα μας είναι και το μυστικό της επιτυχίας μας. Διαθέτοντας ένα δίκτυο συνεργατών παρέχουμε υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ανα κλάδο για κάθε έργο που θα μας ανατεθεί.

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες, με σπουδές και επαγγελματικό εξοπλισμό καλύπτουν κάθε ανάγκη για την παραγωγή οπτικοακουστικών μέσων και της οργάνωσης εκδηλώσεων.

Δίκτυο συνεργατών:

Cultural Events
Planner Event
Prootos
Creative Internet Services
Aeromotion
Aerial video photography
Photography Argiris.gr
www.argiris.gr